Skriv ut

Jag har varit politisk aktiv i många omgångar under många år. Jag är gymnasieingenjör och har en ekonomie magister med inriktning ledarskap och entreprenöriella processer i bagaget. Jag har varit yrkesverksam både på den privata och den offentliga sidan, därtill heltidspolitiker och inte minst mångårig fritidspolitiker, vilket inte är att jobba med fritidsfrågor, utan att vara politiker på sin "fritid". Jag sätter det inom "fnuttar", för så mycket fritid blir det ju inte över när kvällar, helger och semesterledigheter går åt till politik. Det är så nästan all politik i Sverige bedrivs. Samtidigt är det det som bygger det demokratiska samhället. Det som drivit mig att engagera mig och genom åren ta både tuffa debatter och sätta de som inte har en egen röst i centrum.

FRITIDSPOLITIKER

Jag har suttit i stadsdelsnämnden Linnéstaden och varit vice ordförande i den. Jag har suttit i Utbildningsnämnden och Servicenämnden samt Sociala resursnämnden när den bildades samt som vice ordförande i Spårvägsstyrelsen. Jag har därtill under tio år varit ledamot i Kommunfullmäktige i Göteborg. I början var jag bosatt i Mölndal och satt då i Energiverksstyrelsen där. Allt detta är uppdrag vid sidan om ordinarie jobb och studier, men kan lova att de tar sin tid i anspråk för att motsvara medborgarnas förtroende.

HELTIDSPOLITIKER

Mellan 2005 och 2010 var jag biträdande Kommunalråd i Göteborgs Kommunstyrelse och 1997 var jag under tre månader tjänstgörande ersättare i Sveriges Riksdag. De två uppdragen var däremot heltidsarvoderade uppdrag. Det innebär 100% politiskt dagtidsarbete och därutöver att lägga till motsvarande den tid som fritidspolitikerna ägnar kvällar, helger och annan ledighet åt sin politiska syssla. Återigen handlar det om ett stort förtroende från medborgarna att förvalta.

RIKTIG POLITIKER

Jag tycker det är viktigt att betona detta. Det finns så många föreställningar om politik och politiker. Utan alla dessa eldsjälar som tar av sitt övriga liv för att ge till vårt gemensamma samhälle, hade demokratin inte funnits. Det blir ännu tydligare i dessa tider av tondöva sociala medier med alla som kommenterar andra men sällan bidrar med ett vitten själva. Uppriktigt sagt. Jag kan däremot visa på en rad konkreta aktiviteter, förslag och beslut som gjort skillnad under mina år i göteborgspolitiken. 

JOBBAT OCH STÅTT I FÖR DET

Jag har under tiden jag varit fritidspolitiker och mellan mina olika politiska engagemang studerat, kört Taxi, tagit hand om kiosken på en fångvårdsanstalt, ansvarat för en liten firma från bokstavligen hörnet av en lagerlokal till att bli ledande i Sverige inom sin nisch, drivit egen firma samt jobbat med regionala utvecklingsfrågor för norra Sverige i EU. Jag var även politisk sekreterare i Kommunstyrelsen i början av 90-talet. Det är då en tjänstemannaroll, om än en politisk sådan. 

KONSEKVENT LIBERAL OAVSETT NAMN

Det politiska började i det som då hette Folkpartiet, sedan Folkpartiet Liberalerna och idag just bara Liberalerna. Och det är inte så bara det, för övrigt. Det går inte att vara nog stolt över det som liberalerna gjort för Sverige: Infört allmän folkskola, öppnat för näringsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet, lagt fram de första sociala reformerna och lagstiftning samt rätten att bilda fackföreningar och arbetstidsregler om 40 timmars arbetsvecka, pensionsrätt, demokratins genomförande och kvinnlig rösträtt och lagen om stöd till funktionsnedsatta, för att bara nämna ett litet axplock.

DEMOKRATIN MÅSTE VÄRNAS OCH VÅRDAS

Det var allt detta som gjorde mig till liberal. Det är det som fortsatt driver mig i en tid när hatet, hoten och historielösheten åter slår som en slägga mot grundfundamenten för vad en demokrati är. Och nej, demokrati är inte att majoriteten avgör enväldigt när väl makten är tagen, det kan lika gärna vara en förklädd diktatur. Demokrati är skyddet för minoriteterna, de svaga och den enskilda människans rättigheter, även när majoriteten vill något annat. Demokrati är ytterst något så tråkigt som att, utifrån en rådande majoritetsvilja, kompromissa mellan motstridiga intressen till gagn för alla men utan att alla kanske får exakt som var och en hade velat. Det brukar oftast bli bäst så i längden.

EN OCH ANNAN REJÄL DEBATT VITALISERAR

För den skull tjänar demokratin och det demokratiska samtalet på en skarp och klargörande debatt och det har jag också genom åren bidragit med. Ofta mot en tysthets- och slutenhetskultur som i Göteborg gått under namnet "Göteborgsandan". I grunden en god vilja till samverkan över alla gränser för Göteborgs bästa. I realiteten en mylla för allehanda fuffens, korruption och rent ut sagt odemokratiska genvägar från idé till beslut i slutna rum. Skall jag vara ärlig, trots en och annan tuff debatt om detta, så anade inte ens jag vidden av hur djupt staden sjunkit i det träsk som fortfarande ger sig tillkänna känns det som. Några av de bataljerna var om arenabyggen, ointresset för utanförskapet i våra förorter samt utbytet med Shanghai i Kina. Vi behöver bra relationer med Kina, men vi får inte vara naiva. Det är återigen en fråga om demokrati.

MITT LIKA AKTUELLA GAMLA JAG

Mer finns att läsa på denna hemsida med länkar till också tidigare förslag, aktiviteter och skrivelser från min tid i kommunledningen några år bak i tiden, men jag har därtill en gammal sida från den tiden enligt länk nedan, även om en del av länkarna där i sin tur inte uppdaterats. Därtill har jag en ännu mer urgammal hemsida från min aktiva tid med början på 1900-talet (jo, faktiskt!), som tidens obarmhärtiga tand väl har gjort sitt med. Inte desto mindre är dessa sidor tidsdokument för den som vill se att jag hänger ihop. Det jag arbetade för då är det jag arbetar för nu. Givetvis har mycket vatten hunnit rinna i Göta Älv under tiden, men grunden finns där och många av de förslag jag drev då är samma som vi fortfarande stångas med 20 år senare och mer, med en röd-grön röra utan ände. Inte minst utanförskapet, extremismen och den sociala oro ingen idag kan undvika att se, men få tog på allvar då.

Så nog är det tid för förändring! 


Länk till mitt tidigare politiska livet 2005-2010:  www.liberaldemokrat.nu. Där finns då även länkar till urtiden 1998-2004 då jag satt i bland annat Stadsdelsnämnd och inhopp i Riksdagen med mera. Den sidan fungerar dock mest bara med Microsofts läsare, främst old school Internet Explorer. Det är nu i alla delar helt inaktiva sidor av mig, men det finns inget att dölja.