Jag heter Mikael Janson och var kandidat till Riksdagen för Liberalerna i Göteborg inför valet 9 september 2018. Stort tack till alla er som lade en röst på mig. Det värmer och inspirerar för framtiden, även om det inte räckte till något eget mandat denna gång. Däremot är det förstås roligt att Liberalerna i Göteborg ökade från en till två riksdagsledamöter. 

På denna hemsida hittar du en del av vad jag tycker och vill med länkar till diverse av intresse. Jag står för det jag tycker och tror på och hoppas fler skall dela min grundvärderingar. Även om du inte delar exakt allt jag står för, lika lite som jag delar precis allt som Liberalerna står för, så behövs alla röster och motkrafter mot olika destruktiva politiska strömningar. Vi får aldrig tulla på demokratins grundfundament, för då är vi på det sluttande planet utför. Det gynnar ytterst bara dem som i grunden vill något annat än att stå upp för demokratins grundstenar om öppenhet, allas lika värde och individens frihet. 

Just nu ligger då denna sida i lite träda tills det blir nya möjligheter att stå till förfogande för att företräda mina liberala värderingar i också demokratiska beslutande församlingar. Jag fortsätter givetvis att stå upp för dem i mitt övriga liv. Men välkommen att titta runt här och även ta kontakt med mig och följa mig via andra forum.  

MIN UTGÅNGSPUNKT NU

Så här formulerade jag min kandidatur för att ställa upp för Liberalerna i Göteborg: Varje människa har rätt att få utmana och överträffa sig själv och att få växa i gemenskap med andra. Det är för mig liberalism. Det gäller unga, äldre, utsatta, oss alla, särskilt när stöveltrampen åter ekar. Varje människas växtkraft har varit min ledstjärna för att göra skillnad; när jag lyfte det utanförskap som tog ifrån kvinnors rätt till egenmakt i Göteborgs förorter; i kampen för en skolplan med varje elevs bildning i fokus och stöd för varje rektor att kunna matcha sina lärare; för mina initiativ om äldres rätt att få bo samman hela livet, inklusive självklar tillgång till anpassat äldreboende; även i att ha räddat stadens hospice för vård i livets slutskede på vars och ens villkor och stöd till hemlösa som inte ens räknades. Också för hur en stad byggs betyder det något. Göteborg förtjänar bättre än att bara fylla tomma ytor med byggklossar. Hela Sverige förtjänar bättre. Jag har suttit i de flesta politiska församlingar; stadsdelsnämnd, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och inhopp i Riksdagen. Jag finns sedan 2010 i Bryssel med regionalpolitiska frågor mitt i det EU vi behöver mer än någonsin. Nu är jag sugen på att åter ta mig an Sverige, Västsverige och Göteborg. Vi kan bättre.

MITT TIDIGARE POLITISKA LIV

Läs gärna mer om mig och mina åsikter och vad jag gjort och gör på denna och följande sidor. Du hittar mina åsikter inom några av de frågor jag tycker är viktigast via länkarna i menyn ovan. Där finns även länk till min bloggbok i tillvaron, som också finns här invid tillsammans med länk till mitt liberala politiska Facebookflöde. Du hittar även mer om vad jag tyckt och tänkt genom åren under det jag kallar "Arkiv". Även om världen ständigt förändras och jag för egen del varit från politiken en tid, så bottnar det någonstans och finns anledning för den som vill att kunna se att jag hänger ihop. Vi är alla resultatet av vår historia och dit vi strävar och det gäller för var och en av oss, för ett politiskt parti och för hela samhället. Därför får vi inte glömma det som varit utan att för den skull fastna i det. Det viktiga är vad vi gör av det med sikte framåt för att i vår vardag, som politisk rörelse respektive samhällsmedborgare bidra till en bättre värld för varandra.

EN RÖST PÅ MIG ÄR EN RÖST FÖR DIG 

Välkommen förstås, sist men inte minst, att ta en kontakt med mig i verkligheten via länk under "Kontakt". Virtuella kanaler är bra på många vis, men de fångar inte verkligheten, den möter vi IRL (om man nu fortfarande säger så för en som minns en tid före internet); det vill säga den verkliga verkligheten med sina många olika perspektiv på densamma, att mötas öga mot öga i. Det var därför jag under nästan tio år satt på ett café i Haga varje onsdag för att möta medborgare och människor i vardagen när jag var aktiv i stadsdelen Linnéstaden. Det är den kandidaten jag vill vara även för dig i Sveriges Riksdag. Något finare finns ju inte.  

Så, bläddra gärna vidare och oavsett: Tack för påringningen!


Denna sajt är mitt nuvarande politiska hem på nätet för att ge en övergripande bild av vem jag är och vad jag står för. För att följa mina aktiviteter, inspel, kommentarer i det mer löpande politiska arbetet så ta dig vidare till mina sociala plattformar och bloggbok som uppdateras lite mer frekvent och där jag lägger ut artiklar med mera. För tidigare inspel och skrivelser finns då mina tidigare sidor. Se länkar.